Мүліктік салық

Жеке тұлғаның Қазақстан Республикасындағы мүлікті өткізуі кезінде құн өсімінен түсетін кіріс.

Шымкент қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті, жергілікті бюджетке түсімдер мөлшерін және түсімдер көзін көбейту мақсатында, мүліктерін сату кезінде жеке тұлғалардың табыстарын анықтау жұмыстарын жүргізуде.

         Бүгінгі таңға мемлекеттік кірістер органдарымен жергілікті бюджетке 4 772,2  мың теңге түсімдерге қол жеткізіп отыр.