Date of publication: 27.12.2018 17:11
Date of changing: 27.12.2018 17:11

         Кедендік төлемдер мен салықтарды төлеу бойынша жеңілдіктер деп тауарларды кедендік декларациялау үшін кедендiк алымдарды төлеу бойынша жеңілдіктер болып табылады.

         Кедендік алымдарды төлеу бойынша жеңілдіктер, сондай-ақ кедендік алымдар төленбейтін және алымдардаң босату үшін құжаттарды ұсыну тәртібі түзілген Қағидада айқындалған, олар:

         Берілген құжаттар тәуекелдерді басқару жүйесімен сұратылған жағдайларды қоспағанда, тауарларға арналған декларацияда мәлімделген кедендік алымдары төлеу бойынша жеңілдіктер берудің мақсаттары мен шарттарының сақталуын растайтын құжаттарды мемлекеттік кірісте органына ұсынумен бірге жүрмейді.

         Акцизделетiн тауарларды қоспағанда, Еуразиялық экономикалық одағының (ЕУЭО) кедендік аумағына гуманитарлық көмек ретiнде әкелінетін тауарлар, тауарлардың кедендік декларациялауында кедендік алымдары төлеу бойынша жеңілдіктер берудің мақсаттары мен шарттарының сақталуын растайтын құжаттар:

         -Тауарды жөнелтішінің, гуманитарлық көмек ретiнде бағытталған тауарларды растайтын құжат (соның ішінде шет тілінде жасалған растамасы) немесе дипломатиялық немесе оларға теңестірілген консулдық мекемелердің әкелінетін тауардың гуманитарлық көмек ретiнде өтеусіз негізде берілетін мақсатыны көрсетету тауарды әкелу туралы;

         -гуманитарлық көмек ретiнде тауарлар әкелу жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасның халықаралық шартынаң көшірмесі болып табылады;

         Акцизделетiн тауарларды қоспағанда, техникалық жәрдем көрсетудi қоса алғанда, мемлекеттер, мемлекеттердің үкiметтері, халықаралық ұйымдар желісі бойынша қайырымдылық көмек мақсаттарында ЕУЭО кедендік аумағына әкелiнетiн (медициналық мақсаттарға арнайы арналған жеңіл автомобильдерден басқа) тауарлар, тауарлардың кедендік декларациялауында кедендік алымдары төлеу бойынша жеңілдіктер берудің мақсаттары мен шарттарының сақталуын растайтын құжаттар;

         -Тауарды жөнелтішінің, тауарларды өтеусіз беру фактісін растайтын растайтын құжат немес дипломатиялық немесе оларға теңестірілген консулдық мекемелердің әкелінетін тауардың қайырымдылық көмек ретiнде өтеусіз негізде берілетін мақсатыны көрсетету тауарды әкелу туралы;

         -өтеусіз негізде тауарлар әкелу жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасның халықаралық шартынаң көшірмесі болып табылады;

         Шетелдiк дипломатиялық және оған теңестiрiлген өкiлдiктердiң, консулдық мекемелердің ресми пайдалануы үшін, сондай-ақ осы өкілдіктердің дипломатиялық және әкiмшiлiк-техникалық персоналына жататын адамдардың, оған қоса олармен бірге тұратын Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын отбасы мүшелерiнің жеке пайдалануы үшiн ЕУЭО кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар және Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес босатылатын тауарлар, тауарлардың кедендік декларациялауында кедендік алымдары төлеу бойынша жеңілдіктер берудің мақсаттары мен шарттарының сақталуын растайтын, тауарларды әкелудің/әкетудің мақсатын және оларды алушы туралы ақпараттың міндетті түрде болуымен тауарға ілеспе құжаттар немес консулдық мекемелермен тауарларды әкелудің/әкетудің мақсатынмен тауарды әкелу/әкету туралы құжаттар болып табылады;

         Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес айқындалған, мемлекеттер, мемлекеттердің үкіметтері, сондай-ақ халықаралық ұйымдар желісі бойынша берілген гранттардың қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар ЕУЭО кедендік аумағына әкелінгенде, тауарлардың кедендік декларациялауында кедендік алымдары төлеу бойынша жеңілдіктер берудің мақсаттары мен шарттарының сақталуын растайтын құжаттар болып;

         -Тауарды жөнелтішінің, мемлекеттердің үкіметтері, сондай-ақ халықаралық ұйымдар желісі бойынша грант қаражаты есебінен бағытталған тауарлардың растайтын құжат немес дипломатиялық немесе оларға теңестірілген консулдық мекемелердің әкелінетін тауардың грант қаражаты есебінен өтеусіз негізде берілетін мақсатыны көрсетету тауарды әкелу туралы;

         -өтеусіз негізде тауарлар әкелу жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасның халықаралық шартынаң көшірмесі болып табылады.